MP RENTAX, s.r.o.
Příluky 235
760 01 Zlín
Ing. Miroslav Petřík, jednatel